GIỚI THIỆU CHUNG

   Địa chỉ:  Ấp Bưng Chông, Xã Tài Văn, Huyện Trần Đề, Tỉnh Sóc Trăng

Email:  trande-mgtaivan@edu.viettel.vn

Điện thoại: 02992475250

 

1. Mô hình hoạt động: Chất lượng cao.

2. Đội ngũ giáo viên: 100% giáo viên biên chế tốt nghiệp chuyên ngành giáo dục mầm non trong đó hơn 30% có trình độ Đại học. Là những giáo viên giỏi, chiễn sĩ thi đua, có năng lực chuyên môn vững vàng, có kinh nghiệm trong chăm sóc và giáo dục trẻ; phẩm chất đạo đức tốt, tâm huyết với nghề, có phong cách ứng xử thân thiện với trẻ và phụ huynh. 

3. Mục tiêu đào tạo: 
Mục tiêu của giáo dục mầm non  là giúp trẻ em phát triển về thể chất, tình cảm, trí tuệ, thẩm mỹ, hình thánh những yếu tố đầu tiên của nhân cách, chuẩn bị cho trẻ em vào lớp một 

4. Phương châm giáo dục: 
Dạy tận tình - chăm tận tâm

5. Phương thức hoạt động của trường: 

– Coi trọng việc tổ chức môi trường cho trẻ hoạt động. Cụ thể là:

+ Giáo viên tổ chức môi trường với các hoạt động đa dạng phù hợp với trẻ để khuyến khích trẻ hoạt động tích cực, chủ động, học qua chơi.

+ Tăng cường cơ hội cho trẻ giao tiếp tích cực với môi trường xã hội, môi trường tự nhiên gần gũi ở địa phương.

+ Trang trí môi trường lớp học phù hợp với sự thay đổi các chủ đề giáo dục, tạo sự mới mẻ để thu hút tính ham tìm hiểu của trẻ.

+ Bố trí các góc hoạt động/chơi với các phương tiện giáo dục thích hợp để từng cá nhân trẻ hoặc nhóm trẻ có thể lựa chọn theo nhu cầu và hứng thú.

– Tổ chức các hoạt động giáo dục thông qua các hình thức:

+ Hình thức hoạt động tự chọn theo nhu cầu, hứng thú của trẻ.

+ Hình thức hoạt động dưới sự hướng dẫn trực tiếp có chủ đích của giáo viên.

+ Hình thức hoạt động cá nhân, hoạt động theo nhóm nhỏ và hoạt động cả lớp.

+ Hình thức hoạt động trong lớp học với hình thức tổ chức ngoài lớp, dạo chơi, tham quan ngày hội, ngày lễ.

– Sử dụng và phối hợp hợp lí, có hiệu quả các phương pháp giáo dục, phát huy tính chủ động, tích cực hoạt động tư duy của trẻ:

+ Tổ chức cho trẻ khám phá chủ đề thông qua tổ chức các hoạt động đa dạng và trải nghiệm với nhiều hình thức khác nhau.

+ Sử dụng phối hợp các phương pháp giáo dục trên cơ sở tạo điều kiện cho trẻ sử dụng phối hợp các giác quan nhằm kích thích trẻ suy nghĩ, phán đoán, giải quyết vấn đề; tăng cường cho trẻ quan sát, thực hành và luyện tập.

+ Tận dụng, khai thác triệt để các phương tiện, điều kiện, học liệu, vật liệu có thể tái sử dụng sẵn có ở lớp học và tại địa phương, các vật liệu thiên nhiên, tránh hiện tượng “dạy chay”.

+ Vận dụng yếu tố chơi, trò chơi thích hợp để kích thích, lôi cuốn trẻ hứng thú và tự nguyện tham gia vào quá trình hoạt động một cách tích cực.

– Tăng cường công tác xã hội hoá giáo dục, tăng cường sự phối hợp có hiệu quả giữa trường mầm non với gia đình, xã hội trong chăm sóc – giáo dục trẻ tại cộng đồng. Ở những nơi có điều kiện, cần khuyến khích cha mẹ tham gia vào các hoạt động chăm sóc – giáo dục trẻ ở trường mầm non.

Ban giám hiệu Trường MG Tài Văn