Về diện tích, khuôn viên sân trường.

Nhà trường có diện tích đất xây dựng công trình kiên cố là 3684m2  tại điểm trung tâm. Diện tích đất điểm lẻ Bưng Chông là 3825,5m2, bình quân mỗi trẻ 11,8m2/ trẻ.

Khuôn viên trường được bao quanh bằng tường kiên cố, đảm bảo an toàn cho trẻ hoạt động. Có sân chơi thoáng mát, sạch sẽ. Có vườn hoa, vườn rau riêng cho trẻ chăm sóc, bảo vệ và tạo cơ hội cho trẻ được khám phá, học tập. Cây xanh thường xuyên được cắt tỉa, chăm sóc. Mỗi lớp có riêng góc thiên nhiên ngoài hành lang trồng cây, hoa cho trẻ chăm sóc, bảo vệ.

Nhà trường có khu vực cho trẻ chơi, phát triển vận động đảm bảo an toàn. Có đủ thiết bị và đồ chơi ngoài trời theo qui định 5 loại đồ chơi theo danh mục đồ chơi ngoài trời.

Về khối phòng phục vụ học tập

Trường Mẫu giáo Tài Văn có 21 phòng học, trong đó 18 phòng ở điểm chính và 3 phòng ở điểm lẻ Bưng Chông với 17 lớp mẫu giáo và 1 lớp nhà trẻ. Tại điểm trung tâm nhà trường có riêng phòng học và phòng ngủ. Có phòng thể chất và phòng nghệ thuật đảm bảo đáp ứng được nhu cầu tối thiểu hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

Về khối phòng hành chính

Nhà trường có đầy đủ các phòng theo quy định như: văn phòng trường, phòng hiệu trưởng, phòng phó hiệu trưởng, phòng hành chính quản trị, phòng y tế, phòng bảo vệ, phòng dành cho nhân viên, khu vệ sinh cho CB, GV, NV; khu để xe cho CB, GV, NV

Về thiết bị đồ dùng, đồ chơi

Nhà trường được sự quan tâm, đầu tư của lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo trang bị đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học, theo Thông tư 02/2010/TT-BGDĐT đảm bảo công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ tại đơn vị.

Mỗi tháng nhà trường khuyến khích giáo viên làm đồ dùng dạy học tự tạo bằng hình thức tập trung theo tổ, khối giúp giáo viên sáng tạo làm thêm nhiều đồ dùng đồ chơi phục vụ cho việc giảng dạy. Các thiết bị đồ dùng đồ chơi ngoài danh mục do giáo viên tự làm luôn đảm bảo tính giáo dục, an toàn, phù hợp với trẻ khi sử dụng.