Năm học 2019 - 2020 nhà trường có 28 giáo viên/18 lớp, đảm bảo thực hiện chương trình giáo dục mầm non, đối với lớp bán trú đảm bảo 2 giáo viên/lớp. Nhà trường có 28/28 giáo viên có bằng trung cấp sư phạm mầm non trở lên, tỷ lệ 100% , cụ thể: có 12 giáo viên có bằng đại học, 12 giáo viên có bằng cao đẳng và 4 giáo viên trung cấp sư phạm.

Đội ngũ giáo viên nhà trường có tinh thần trách nhiệm cao, có phẩm chất đạo đức tốt, chấp hành tốt nội quy, quy chế, quy định của ngành, đơn vị và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

- 100% giáo viên, bảo mẫu và nhân viên có chứng nhận đủ  điều kiện sức khỏe để tham gia chăm sóc trẻ.

- 100% giáo viên, bảo mẫu và nhân viên có chứng nhận tập huấn về an toàn về sinh thực phẩm và sơ cấp cứu

Sĩ số lớp học:

Lớp nhà trẻ 24-36 tháng (bán trú): 21 cháu với 2 cô giáo.

Lớp mầm 1 (bán trú): 35 cháu với 2 cô giáo.

Lớp mầm 2 (bán trú): 33 cháu với 2 cô giáo.

- Lớp mầm 3: 26 cháu với 1 cô giáo.

Lớp Chồi 1 (bán trú): 35 cháu với 2 cô giáo.

- Lớp Chồi  2 (bán trú): 33 cháu với 2 cô giáo.

Lớp Chồi 3: 30 cháu với 1 cô giáo.

Lớp Chồi  4/ Bưng Chông: 25 cháu với 1 cô giáo.

Lớp Chồi 5/ Bưng Chông: 25 cháu với 1 cô giáo.

Lớp Chồi 6/Tài Công: 25 cháu với 1 cô giáo.

Lớp Lá 1 (bán trú): 32 cháu với 2 cô giáo.

Lớp Lá 2 (bán trú): 33 cháu với 2 cô giáo.

Lớp Lá 3: 30 cháu với 1 cô giáo.

Lớp Lá 4: 30 cháu với 1 cô giáo.

Lớp Lá 5/ Bưng Chông: 45 cháu với 2 cô giáo.

Lớp Lá 6/ Bưng Chông: 45 cháu với 2 cô giáo.

Lớp Lá 7/Tài Công: 43 cháu với 1 cô giáo.

Lớp Lá 8/ Trà Đót: 44 cháu với 2 cô giáo.