Chúng tôi ý thức rằng những năm từ 0 đến 6 tuổi là những năm tháng “vàng”

Được thành lập vào năm 2006, Trường MG Tài Văn đã khẳng định thương hiệu tại Sóc Trăng và đang ngày càng phát triển. Chương trình giáo dục tại Trường MG Tài Văn được các Ban giám hiệu và tổ chuyên môn thiết kế tạo cơ hội cho trẻ phát huy tối ưu những khả năng tiềm ẩn.